Kruse Smith


Konsernsjef Jan A. Hestås

2013 –  et år hvor vi konsoliderte oss.

Etter en kraftig vekst i 2012 gikk vi litt «sidelengs».  Hvorfor det?
Hovedårsaken ligger i markedsutviklingen.   Boligsalget fortsatte sin oppbremsing fra 2012, og er nok den viktigste årsaken til at det ikke ble vekst i 2013.  Utviklingen i boligsalget er en betydelig drivkraft for vekst i vår bransje.  2013 var preget av økonomer som stod i kø om å spå boligboble og betydelige prisfall på boliger.  I dagens informasjonssamfunn vet «alle» alt med en gang, og da var det nok mange som satte seg litt på gjerdet for å se hva som var i ferd med å skje.  Og noe har skjedd, men det var ingen bobler som sprakk.   Vi har heller fått en ny korreksjon av prisingen i boligmarkedet.   Dersom oppbremsingen i boligproduksjonen har vært for stor, kan det bli en utfordring når markedet kommer tilbake.  Det kan gi prispress på nye og brukte boliger dersom markedet vokser for hurtig.  Det kan se ut som om markedet nå er i ferd med å normalisere seg.   Men det kan fortsatt ta noe tid.
Vi trenger fortsatt tak over hodet og Norge vokser gjennom en betydelig befolkningsutvikling.

Anleggsmarkedet i Norge hadde ingen oppbremsing i 2013, men snarere en jevn vekst og denne veksten kan se ut til å fortsette i flere år fremover.  Norge har store uløste oppgaver innen infrastruktur. Kruse Smith deltok på tunell, bro, energi -og flyplassprosjekter i 2013.   Vi har et godt fotfeste i dette markedet, til tross for stor internasjonal konkurranse.  Mange av infrastrukturprosjektene som blir lagt ut blir større og mer krevende.  Kruse Smiths anleggsdivisjon må fortsatt ha fokus på vekst i årene fremover.

Ordrereserve

Kruse Smith hadde en stor ordrereserve da vi gikk inn i 2013 på 4,2 milliarder kroner og da er det ekstra hyggelig at den nå er blitt på 4,9 milliarder kroner, som er det høyeste Kruse Smith noen gang har hatt ved inngangen til et nytt år.  Et utmerket utgangspunkt for 2014.

Strategi

Vi er nå inne i siste året av den løpende strategiplanen.  Det betyr og at vi parallellest starter opp arbeide med den neste 3-årige strategiperioden, som har fått tittel «Mot 2017».  Vi avslutter en periode mens vi planlegger neste, det burde borge for at vi får gode overganger mellom strategiperiodene.  Alle ansatte har hatt muligheten til å komme med innspill og synspunkter på vår vei fremover via vårt intranett og mange medarbeidere har deltatt i involverende arbeidsmøter og idedugnader.
Ett av de strategiske målene i den inneværende strategiperioden er ledelse, utvikling og risikostyring. Utvikling av våre ledere på alle plan i organisasjonen blir en viktig konkurranseparameter i årene som kommer. Konsernet startet opp sitt lederutviklingsprogram i 2013 og vil fortsette i hele 2014.  Vi tror at gjennom å utvikle våre ledere styrker vi selskapets konkurransekraft og evne til omstilling og utvikling.

Prosjektstyring

«Kva var det som brast så høyt?»  Dette spørsmålet stilte Olav Tryggvason til Einar Tambarskjelve i slaget ved Svolder i år 1000.  Og det som brast var buen til Einar Tambarskjelve, det viktigste verktøyet for å overleve.  Hos oss var det ingen bue som brast, men noen prosjekter som medførte betydelige nedskrivninger.  Årsakene til disse «bristene» vil vi analysere og lære av.  For selv om vi kurser våre ledere og sertifiserer oss i henhold til ISO – standard, så betyr det ikke at vi slutter å gjøre feil.  Det er menneskelig å feile og vi gjør alle feil. Vi må bare sørge for at vi har styringssystemer som fanger opp der det svikter og at vi ikke gjør de samme feilene om igjen. Dette vil bli sterkt fokusert på i tiden fremover.

Jeg er svært optimistisk for fremtiden. Vi har en stor ordrereserve og vi har dyktige og stolte medarbeidere som jeg overbevist om vil fortsette å være med å utvikle Kruse Smith til et attraktivt sted å jobbe og en attraktiv samarbeidspartner for våre kunder.

Jan Hestås

Neste side