Kruse Smith


451 BOLIGER
80 000 M3 BETONG
384 000
(regnskapstall i mill. kr.) 2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning 4 044 4 105 3 303 3 081 2 610
Resultat før skatt 63,7 100,2 81,2 31,7 135,7
Resultat i % av omsetningen 1,6% 2,4% 2,5% 1,0% 5,2%
Egenkapital i mill kr. 546,4 526,9 474,4 440,2 420,4
Egenkapital i % 19,3% 20,7% 22,6% 23,0% 25,4%
Egenkapital avkastning etter skatt i % 9,0 % 15,5 % 13,2 % 6,4 % 26,4 %
Netto innestående bank – rentebærende gjeld -722,6 -520,0 -311,4 -418,3 -117,1
Antall ansatte 986 973 960 954 867
Omsetning pr. ansatt 4,101 4,219 3,441 3,230 3,010
Ordrereserve 31.12. 4 887 4 173 3 665 2 698 2 606
Neste side