Kruse Smith


Kruse Smith er selskapet som identifiserer de gode ideene – og som har gjennomføringskraften til å sette dem ut i livet

Vår ledestjerne er ”fra idé til virkelighet”. Vi utnytter kreativiteten og kunnskapen i selskapet for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. For alt begynner med gode ideer.

Kruse Smith ble etablert i 1935 og er i dag en av Norges største entreprenører og en ledende eiendomsaktør.

Driften er organisert i forretningsområdene: Anlegg, Bygg, Byggfornyelse og Bolig- og eiendomsutvikling.

Neste side