INNHOLDSFORTEGNELSE


Konsernsjef Jan A. Hestås

Fokus 2013Fra vårt nye boligfelt på Lauvåsen utenfor Kristiansand
Sigve Hebnes, administrerende direktør i Kruse Smith Eiendom.
Teknisk direktør, Trond Olav Stupstad
Vierah T. Hlatshwayo, senior social welfare officer
Gjennom opplegget Ung i Kruse, får de unge i Kruse Smith også påfyll av andre typer kunnskap. Til nå har temaene vært kosthold, trening, egenmotivasjon og rus.
Simon Hartveit er for tiden for tiden BAS på Byggfornyelse-prosjektet på Telenor-bygget i Kristiansand.
Styret i Kruse Smith AS. Fra venstre Jan A. Hestås, Tomas Leire, John G. Bernander, Cathrine Leire Lossius, Sissel Leire, Aage Danielsen og Johannes Kambo

Regnskap 2013