Kruse Smith


Et begivenhetsrikt år

2014 var et spennende år for konsernet. Vi har valgt et par saker som belyser dette på hver sin måte. Det handler om et generasjonsskifte som tar konsernet videre. Vår satsning på Østlandet og vår neste storsatsning i Bergen. Det handler også om nødvendigheten av å holde fokus på HMS for å trygge sunn vekst.

Neste side