Kruse Smith


Åttiåringen som skal vokse

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Det blir tydelig i strategiplanen for de neste tre årene. Her legges det til rette for vekst og ekspansjon – både i volum og geografi.

En viktig forklaring for at selskapet har klart seg gjennom 80 år, er et dedikert og nært eierskap. Det gir korte beslutningslinjer, handlekraft og fleksibilitet. Det gir også mulighet til å legge modige planer. Vi har dessuten kunnskapen og soliditeten til å sette planene ut i livet. Dette danner basis for vår strategi MOT 2017.

Året som gikk
2014 ble et år i endring – i den globale økonomien og i den norske økonomien. Halvveis ut i 2014 begynte oljeprisen å falle. Etter å ha ligget på et nivå mellom 100 -120 dollar fra 2011 falt den i løpet av noen uker til nærmere 50 dollar pr. fat råolje. Det merkes i et land med en sterkt oljebasert økonomi, og  det merkes for Kruse Smith. Vi har våre hovedmarkeder i Agder og i Rogaland. I disse regionene har oljevirksomheten stor økonomisk betydning samt en direkte effekt på sysselsettingen.

Fjoråret bød også på økt konkurranse om prosjektene og kundene, og det ble press på marginene.  Mange boligkjøpere i regionen satte seg på gjerdet for å se hva som ville skje. Som en betydelig aktør i eiendomsmarkedet ga dette oss ekstra utfordringer. Samtidig erfarer vi at vi har en robust eiendomsorganisasjon som også står støtt i mer krevende tider. Vi tror ikke på noen krise. En stor andel arbeidstakere i landet vårt jobber for stat og kommune, og den pågående «oljekrisen» påvirker ikke disse arbeidstakerne i særlig grad. I tillegg er renten i Norge rekordlav.  Videre har staten våknet med hensyn til omfattende planer om utbygging av infrastruktur.  Dette vil kompensere for noe av det fallet som vi ser innenfor byggmarkedet. Kruse Smith er i begge disse markedene, og vi har økt vår ordrereserve innen anlegg med flere hundre millioner de siste par år.  Samlet er vår ordrereserve på 4,7 milliarder kroner pr. april 2015. Totalt sett gir disse forholdene oss et robust grunnlag for videre vekst.

Med sine 80 år har Kruse Smith opplevd store markedssvingninger, og jeg er sikker på at vi skal takle disse utfordringene også.  Det skyldes flere elementer så som vår bedriftskultur – «Kruse kulturen». Vi har også et høyt engasjement og høy trivsel som legger til rette for å yte mye og takle store og små utfordringer. Kruse Smith har mange dyktige fagfolk innen alle områder. Dette øker vår innovasjons- og omstillingsevne – egenskaper som er avgjørende for å lykkes i årene som kommer.

Mange har lagt ned et fantastisk arbeid for å gjøre Kruse Smith til det selskapet vi er i dag. Nå bygger vi videre!

 

Jan Hestås
konsernsjef

Neste side