Kruse Smith


Nøkkeltall

(regnskapstall i mill. kr.) 2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning 3 921 4 044 4 105 3 303 3 081
Resultat før skatt 102,1 63,7 100,2 81,2 31,7
Resultat i % av omsetningen 2,6% 1,6% 2,4% 2,5% 1,0%
Egenkapital i mill kr. 611,1 546,4 526,9 474,4 440,2
Egenkapital i % 19,1% 19,3% 20,7% 22,6% 23%
Egenkapital avkastning etter skatt i % 16,4% 9% 15,5% 13,2% 6,4%
Netto rentebærende gjeld (inkl. byggelån) -758,5 722,6 -520,0 -311,4 -418,3
Antall ansatte 921 986 973 960 954
Omsetning pr. ansatt 4,257 4,101 4,219 3,441 3,230
Ordrereserve 31.12. 4 650 4 887 4 173 3 665 2 698

 

Neste side