Kruse Smith


Jan Hestås, konsernsjef

Sissel Leire, styreleder

Strategien MOT 2017 viser mot og vilje til å vokse

Den nye strategien kan oppsummeres i tre stikkord: vekst, miljø og innovasjon. Vi er et konsern som har kompetansen og omstillingsevnen som skal til.

Vi er optimister med hensyn til fremtiden selv om byggebransjen i Norge preges av usikkerhet blant annet på grunn av lave oljepriser. Vi har en styrke i å ha omfattende aktiviteter spredt på anlegg, entreprenør og eiendom. Dermed kan vi til enhver tid fokusere på det markedet hvor det går best.

Vi fokuserer alltid på kundene våre. Nå mer enn noen gang

Vi skal fortsatt måle hvor fornøyde kundene er med leveransene våre. Undersøkelsene gjennomføres systematisk og i alle prosjekt.

Økt konkurransekraft gjennom innovasjon

Dedikerte og kompetente medarbeidere skal sørge for at våre kunder får gode og fremtidsrettede produkter. Det gjøres allerede mye godt og innovativt arbeid i Kruse Smith – og det skal bli enda bedre.

Miljøriktige prosjekter

Vi er oss bevisst miljøeffektene av vår virksomhet derfor skal vi gjennomføre mer miljøriktige prosjekter og gjøre gode, grønne grep. Samtidig skal vi drive godt økonomisk og vokse. Derfor er målinger sentrale også på dette området.

En stolt organisasjon er en strategisk pilar

Vi skal fortsette å bygge en stolt organisasjon ved å ha stort fokus på HMS. I tillegg skal vi fortsette å ta samfunnsansvar, og vi skal skape høy trivsel blant alle ansatte. Da leverer vi på alle måter vårt beste.

Neste side