Kruse Smith


Nøkkeltall

(regnskapstall i mill. kr) 2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning 4 203 3 921 4 044 4 105 3 303
Resultat før skatt 52,1 102,1 63,7 100,2 81,2
Resultat i % av omsetningen 1,2 % 2,6 % 1,6 % 2,4 % 2,5 %
Egenkapital i mill. kr 668,5 611,1 546,4 526,9 474,4
Egenkapital i % 20,9 % 19,1 % 19,3 % 20,7 % 22,6 %
Egenkapital avkastning etter skatt i % 8,6 % 16,4 % 9 % 15,5 % 13,2 %
Antall ansatte 906 921 986 973 960
Omsetning pr. ansatt 4,639 4,257 4,101 4,219 3,441
Ordrereserve 31.12.  3 734 4 650 4 887 4 173 3 665

 

Neste side