Kruse Smith


Nøkkeltall

(regnskapstall i mill. kr) 2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning 3.853 4.203 3.921 4.044 4.105
Resultat før skatt (44,5) 52,1 102,1 63,7 100,2
Resultat i % av omsetningen -1,2 % 1,2 % 2,6 % 1,6 % 2,4 %
Egenkapital i mill. kr 633,3 668,5 611,1 546,4 526,9
Egenkapital i % 22,3 % 20,9 % 19,1 % 19,3 % 20,7 %
Egenkapital avkastning etter skatt i % -3,1 % 8,6 % 16,4 % 9,0 % 15,5 %
Antall ansatte 870 906 921 986 973
Omsetning pr. ansatt 4,429 4,639 4,257 4,101 4,219
Ordrereserve 31.12. 2.250 3.734 4.650 4.887 4.173

 

Neste side