Kruse Smith


Nøkkeltall

 

(Regnskapstall i mill. kr) 2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning 3 643 3 853 4 203 3 921 4 044
Resultat før skatt (137,7) (44,5) 52,1 102,1 63,7
Resultat i % av omsetningen -3,8 % -1,2 % 1,2 % 2,6 % 1,6 %
Egenkapital i mill. kr 521,0 633,3 668,7 611,1 546,4
Egenkapital i % 18,3 % 22,3 % 20,9 % 19,1% 19,3 %
Egenkapital avkastning etter skatt i % -15,4 % -3,1 % 8,6 % 16,4 % 9,0 %
Netto rentebærende gjeld (inkl. byggelån) -798,8 -927,2 -788,6 -758,5 -722,6
Antall ansatte 827 870 906 921 986
Omsetning pr ansatt 4,405 4,429 4,639 4,257 4,101
Ordrereserve 31.12. 4 894 2 250 3 734 4 650 4 887

 

Neste side