Kruse Smith


Muskler, erfaring og ambisjoner

Kruse Smith er et solid, innovativt og framtidsrettet entreprenør- og boligkonsern med nasjonalt nedslagsfelt. Våre forretningsområder er bygg, byggfornyelse, anlegg samt bolig- og eiendomsutvikling.

Vi er en solid familiebedrift med rundt 900 ansatte, og våre røtter går tilbake til 1935. Kruse Smith har både musklene og erfaringen til å realisere de mest omfattende og komplekse prosjekter. Vi fokuserer mye på prosjektenes tidligfase for å optimalisere både prosesser og sluttresultater.

 

Kruse Smith Entreprenør

Vi er en av Norges største entreprenører. Vårt primære markedsområde er Sør-Norge, men vi har en rekke engasjement seg over hele landet. Aktivitetene er delt inn i forretningsområdene: bygg og anlegg samt byggfornyelse.

 

Kruse Smith Eiendom

Vi utvikler områder både som eneste utbygger, men også sammen med andre. Kruse Smith Eiendom er organisert med avdelingene: Bolig, Boligsalg og Eiendomsutvikling. Fokus er å skape merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere.

 

Innovasjon og vekst

Dersom vi ikke har ambisjoner om å vokse, vil bedriften stagnere. Markedet, rammebetingelsene og hele bransjen endrer seg kontinuerlig. Derfor må Kruse Smith gjøre det samme. Vi tenker offensivt i forhold til innovasjon og nye løsninger.

 

BIM, LEAN og VDC

Allerede bruker vi BIM – Bygnings-Informasjons-Modellering – for å prosjektere bedre, redusere risiko og bygge smartere og mer effektivt. LEAN er en arbeidsmetode som gir oss bedre arbeidsflyt i selve utførelsesfasen. Vi samarbeider også med Stanford University i California for å få den nødvendige kompetansen innen VDC – Virtual Design and Construction. Stikkord her er prosjektoptimalisering fra skisse til ferdig bygg.

 

HMS – en kultur bygget på kompetanse og sikkerhet

Kruse Smith er kjent for ha en helt særskilt bedriftskultur som tar godt vare på både kunder og ansatte. Kompetanse og HMS settes svært høyt, og vi har egen Kruse-skole i Oslo, Stavanger og Kristiansand. Vi legger alltid stor vekt på sikkerhet og kvalitet.

Neste side