Kruse Smith


Leder - Nå er nå

«Snuoperasjon skal gi resultater», er overskriften på pressemeldingen der Kruse Smith offentliggjør resultat og nøkkeltall for 2018. Vi bruker ikke ordet kan eller bør. I dette ligger det en tydelig holdning, fra både eiere, styret og administrasjon om at det umiddelbare og daglige fokuset nå handler om å skape lønnsomhet.

Årsakene til at vi nå legger bak oss det tredje året med negative tall er mange og sammensatte. Men et nøkkelord er risiko. I alle faser og situasjoner. Bygg- og anleggsbransjen er i utgangspunktet enormt risikoeksponert. Kombinasjonen av store kontrakter, komplekse prosjekter og lave marginer, gjør selskaper sårbare og krever et sterkt fokus på risiko på alle nivå.

Reisen de siste tre årene har vært tøff for Kruse Smith. Både ledere og medarbeidere på alle nivå har kjent på kroppen hvordan det er å jobbe i en organisasjon med negative resultat. Og reisen har vært lenger og tyngre enn jeg hadde forestilt meg da jeg startet i jobben for to år siden. Siste året har situasjonen vært spesielt krevende for region vest, hvor hovedforklaringen er ettervirkninger etter oljekrisen. Jeg opplever en stor og entusiastisk tilslutning i organisasjonen til de omfattende grep vi har gjort, som alle har som mål å skape bedre resultater og marginer.

I forhold tilrisikostyring har vi implementert nye rutiner, prosesser og beslutningspunkt på svært kort tid. Dette vitner om en modenhet for endring og utvikling i hele organisasjonen. Lønnsomhet gjennom utviklingen er overskriften i vår strategi. Å skape lønnsomhet gjennom innovasjon og utvikling er både ambisiøst og krevende. Takket være modige og fremsynte eiere har Kruse Smith blitt gitt muligheter for å jobbe med utviklingsprosesser til tross for svake resultater. Vår digitale satsing beveger seg i god fart, og flere pionerprosjekt erfarer at digitalisering av prosessene vil gjøre oss mer effektive og konkurransedyktige. I disse prosjektene er også kunder og underleverandører viktige samarbeidspartnere.

Ved årsslutt 2018 hadde vi en H-verdi på 0,7, et resultat vi er godt fornøyd med. I 2019 viderefører vi et risikobasert HMS-arbeid mot innleide og samarbeidspartnere, i tillegg til egne ansatte og med mål om å bygge en enda sterkere sikkerhetskultur.

For Kruse Smith skal 2019 være året der reisen snur. Og vi erfarer at vi er på riktig vei. Kruse Smith skal fortsette sin 84-årige historie som et stolt og tradisjonsrikt entreprenør- og eiendomsselskap gjennom å skape lønnsomhet. Det er også en forutsetning for å kunne ta et enda større samfunnsansvar!

Neste side