Kruse Smith


Nøkkeltall

(Regnskapstall i mill. kr) 2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning 4 334 3 643 3 853 4 203 3 921
Resultat før skatt (75,5) (137,7) (44,5) 52,1 102,1
Resultat i % av omsetning (1,7 %) (3,8 %) (1,2 %) 1,2 % 2,6 %
Egenkapital i mill. kr 459,1 521,0 633,3 668,7 611,1
Egenkapital i % 16,2 % 18,3 % 22,3 % 20,9 % 19,1 %
Egenkapital avkastning etter skatt i % (10,3 %) (15,4 %) (3,1 %) 8,6 % 16,4 %
Netto rentebærende gjeld (inkl. byggelån) (544,7) (798,8) (927,2) (788,6) (758,5)
Antall ansatte 826 827 870 906 921
Omsetning pr. ansatt 5,247 4,405 4,429 4,639 4,257
Ordrereserve 31.12. 5 125 4 894 2 250 3 734 4 650

 

Neste side