Kruse Smith


I Kruse Smith ble tilværelsen preget av tre ord og uttrykk som var ukjente for oss ved inngangen til 2019: Kaiser, Robust2020 og Korona-virus.

Kaiser var navnet vi satte på prosjektet da styret høsten 2019 vedtok at man ønsket å selge Kruse Smith Eiendom. I en tid der forholdene i bransjen endrer seg raskt, tok vi et strategisk valg om å rendyrke entreprenør-
delen av virksomheten. Før jul inngikk vi kontrakt med Solon Eiendom, som overtok Kruse Smith Eiendom fra 1. april i år. Det ga oss ekstra økonomiske muskler i arbeidet med å omforme entreprenør- og anleggsvirksom-
heten til en ny organisasjon med bærekraftig drift.

Robust2020 var navnet vi ga dette arbeidet. Mens Kaiser gjør selskapet gjeldfritt og gir solid egenkapital, var det også behov for å ta grep knyttet til drift og organisasjon. I Robust2020 tar vi ned faste utgifter med 64 millioner kroner. Dette skjer delvis gjennom nedbemanninger og delvis gjennom andre sparetiltak. Samtidig bygger selskapet en ny og mer effektiv  organisasjon som skal sikre lønnsom drift.

Korona-viruset var et ukjent begrep for oss og de fleste andre, inntil tidlig i år. Pandemien som i skrivende stund herjer med mennesker og økonomi over hele verden, setter også sitt preg på norsk næringsliv. I et krevende totalbilde bidrar virus-situasjonen til mer usikkerhet, både for Kruse Smith og for samfunnet for øvrig. 

Kaiser og Robust2020 ble planlagt og startet i fjor. Behovet for disse prosjektene illustreres av utviklingen gjennom 2019. 

Vi så at vårt kontinuerlige arbeid med utvikling, risikostyring og effektivisering alene ikke ga de ønskede resultatene. Også i 2019 endte driften i rødt.

Kruse Smith skal fortsette å være en familieeid entreprenørvirksomhet med tung kompetanse innen digitalisering og miljø, prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Vi skal fortsette å være en god arbeidsplass for mange. Og – ikke minst – vi skal fortsette å levere kvalitet til våre kunder. Da må underskudd vendes til overskudd. Kaiser og Robust2020 gir oss grunnlaget for å lykkes i arbeidet. Korona skal ikke klare å stoppe det. 

Grunnen til at jeg er trygg på at Kruse Smith vil lykkes, er at både ledelse og ansatte ser utfordringene og forstår hva som må gjøres. Jeg vil berømme viljen til omstilling hos medarbeiderne, og takke for deres sterke lojalitet til selskapet. Den er uvurderlig. 

2019 var krevende. Det blir også 2020. Men Kruse Smith kommer til å fortsette å levere kvalitet til sine kunder, også når vi nå fremstår i en ny og mer robust utgave av oss selv. 

Sissel Leire, Styreleder i Kruse Smith