Kruse Smith


Nøkkeltall

(Regnskapstall i mill. kr)

2019

2018*

2017

2016

2015

Omsetning

3 859

4 334

3 643

3 853

4 203

Resultat før skatt

(93,0)

(75,5)

(137,7)

(44,5)

52,1

Resultat i % av omsetningen

(2,4 %)

(1,7 %)

(3,8 %)

(1,2 %)

1,2 %

Egenkapital i mill. kr

398,3

459,1

521,0

633,3

668,7

Egenkapital i %

15,2 %

16,2 %

18,3 %

22,3 %

20,9 %

Egenkapital avkastning etter skatt i %

(11,3 %)

(10,3 %)

(15,4 %)

(3,1 %)

8,6 %

Netto rentebærende gjeld (inkl. byggelån)

(43,6)

(544,7)

(798,8)

(927,2)

(788,6)

Antall ansatte

734

826

827

870

906

Omsetning pr ansatt

5,257

5,247

4,405

4,429

4,639

Ordrereserve 31.12.

4 129

5 125

4 894

2 250

3 734

* Sammenligningstall for 2018 er ikke omarbeidet iht. omarbeidede balansetall for 2018.