Kruse Smith


Jon Syrtveit

Jeg hadde knapt drukket opp den første koppen med kaffe som konsernsjef i Kruse Smith før koronaen slo ned over oss, og med et knips snudde opp ned på alt vi til da hadde tatt som en selvfølge. Tross det har 2020 vært året hvor pilene har snudd for Kruse Smith. De siste seks månedene viste driften i selskapet positive resultater.

2020 har på flere måter vært krevende for ansatte og for selskapet. Nok et år med røde tall tærer på, og for meg er det bare en oppgave som gjelder. Å sikre sunn økonomisk drift. Det er derfor godt å se at tiltakene som er iverksatt for å snu resultatene begynner å virke.  

Noe av det som har gledet meg mest i året som gikk er hvordan ansatte i selskapet har stått på. Tilpasset seg nye roller og oppgaver i kjøl­vannet av nedskjæringer. Håndtert stadige endrede arbeids­forhold som følge av korona. I det hele tatt blødd for drakta. Og opp i alt dette viser medarbeiderundersøkelsen at trivselen på arbeids­plassen aldri har vært bedre. 

At koronasituasjonen har vært krevende for organisasjonen er et absolutt faktum. Folk har stått på for å holde byggeplasser i gang – og lykkes med det. Samtidig har koronaen også lært oss å jobbe annerledes, og kanskje mer effektivt på mange områder. Blant annet reiser vi mindre. I Kruse Smith er reisekostnader redusert med 6 millioner fra 2019 til 2020. Dette er en av flere positive endringer vil vi ta med oss videre – i et liv etter korona.

Nok en positiv hendelse å se tilbake på for 2020 er våre resultater innen HMS. Aldri før har vi målt 0 fraværsskader på ansatte gjennom et helt år. God oppfølging fra HMS-ansvarlige og ikke minst sikker jobbutførelse hos alle som jobber ute i prosjektene gir resultater. Også innenfor miljø utvikler vi oss i riktig retning. Vi ligger foran skjema når det gjelder å halvere våre egne utslipp innen 2025. Dette skyldes blant annet bruk av mer miljøvennlige bygge­materialer, fossilfrie byggeplasser og kloke valg i prosjektutviklingen.

Det mest oppløftende er nok likevel at resultatene for selskapet endelig peker oppover. Flere ulike tiltak har bidratt til dette. Vi har gjennom­ført et program for å redusere fast­kost, og med det dessverre måtte redusere bemanningen flere steder. Vi ser god effekt av en forbedret risiko­styring og ikke minst har vi kvittert ut mange av de prosjektene som har trukket resultatet ned. I tillegg har anleggs­avdelingen etter lang tid uten nye oppdrag fått stang inn flere steder. Summen av dette gir fart i riktig retning, og fremtiden ser lysere ut enn på lenge. 

Det har vært et spesielt år, men på mange måter også vært et godt år for Kruse Smith.

 

Jon Syrtveit,
Konsernsjef i Kruse Smith