Kruse Smith


Nøkkeltall

(Regnskapstall i mill. kr)

2020

2019

2018

2017

2016

Omsetning

3 072

3 884

4 334

3 643

3 853

Resultat før skatt

(69,1)

(93,0)

(75,5)

(137,7)

(44,5)

Resultat i % av omsetningen

-2,2 %

-2,4 %

-1,7 %

-3,8 %

-1,2 %

Egenkapital i mill. kr

293,9

398,3

459,1

521,0

633,3

Egenkapital i %

21,7 %

15,2 %

17,1 %

18,3 %

22,3 %

Antall ansatte

654

734

826

827

870

Omsetning pr ansatt

4,698

5,292

5,247

4,405

4,429

Ordrereserve 31.12.

5 065

4 129

5 125

4 894

2 250