Kruse Smith


Fra Idé til virkelighet

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg.

Vi motiveres av å skape verdier for våre oppdragsgivere og vi er ambisiøse på egne vegne. Vi tar tydelig eierskap til våre kunders mål og bruker disse aktivt i arbeidet med å sikre god prosjektutvikling og -gjennomføring. Hele tiden med søkelys på å trygge arbeidsplassen for alle som er involvert. I samarbeid med våre kunder skaper vi resultater som varer.

Vår eierstruktur gir oss unike rammebetingelser for korte beslutningsveier og hurtig behovstilpassing. Sammen med svært dyktige kolleger og stor gjennomføringskapasitet setter det oss i stand til å møte våre kunders behov og levere gode og lønnsomme prosjekter «fra idé til virkelighet».